Ångerrätt och retur

1. Ångerrätt

Som kund hos Syntolkning Nu har du rätt att ångra ett köp inom 14 dagar från den dag du tog emot varan, eller en väsentlig del av den. Ångerrätten gäller dock inte DVD-filmer då förseglingen/plomberingen brutits. Ångerrätt gäller endast om varan är i väsentligen oförändrat skick. 

Vill du returnera ett köp rekommenderar vi dig att ta kontakt med oss på shop@syntolkning.nu senast 14 dagar från mottagandet av varan. Du får då fullständiga instruktioner om hur du ska gå tillväga.


Varan ska förpackas väl, lämpligen i sin originalförpackning. Sätt inga adresslappar direkt på varans förpackning utan lägg originalkartongen i en annan kartong. Vi ser gärna att du uppger orsak till returen samt returnerar varan tillsammans med en kopia av följesedeln detta påskyndar hanteringen utav din retur.

Du måste själv bekosta returporto. Retur får ej ske som postförskott eller efterkrav. Spara ditt inlämningskvitto - tänk på att du ansvarar för returförsändelse! Syntolkning Nu åtar sig inget ansvar för transportskador till följd av dålig emballering vid retur.

2. Fel leverens

Skulle du få en defekt eller fel levererad vara ska du kontakta oss via shop@syntolkning.nu för snabbaste service, dock senast inom skälig tid om du som kund varit förhindrat att undersöka varan vid leverans. Vi tar emot felanmälan och återkommer med returanvisningar.

3. Tvist

Vid eventuell tvist kommer Syntolkning Nu att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.